7 / 10
Boże Ciało w Ołtarzewie (1995)

© fot. archiwum prywatne ks. Andrzeja Bafeltowskiego