9 / 10
Na granicy Europy i Azji na Uralu

© fot. archiwum prywatne ks. Andrzeja Bafeltowskiego