2 / 7
Stacja 9: Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem
„O Jezu! Kiedy upadam pod ciężarem trudów ziemskiej wędrówki, bądź moją siłą i wsparciem”.
+

© Public Domain