7 / 7
Stacja 14: Jezus złożony do grobu
„Kiedy przyjmuję Cię w Komunii Świętej do swego serca, stwórz w nim o Jezu stosowne miejsce dla Twojego uwielbionego ciała. Amen”.
+

© Yann Forget | CC BY-SA 4.0