3 / 7
Stacja III: Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem
„O Jezu! Poprzez swój pierwszy upadek, nie daj mi upaść w grzech śmiertelny”.
+

© Public Domain