5 / 7
Stacja V: Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi
„Szymon pomógł Tobie nie z własnej woli. Daj mi łaskę znoszenia cierpienia dla Ciebie”.
+

© Domaine Public