7 / 7
Stacja VII: Drugi upadek pod krzyżem
„Poprzez swój drugi upadek zachowaj mnie, Panie, od ponownego upadku w grzech”.
+

© Public Domain