11 / 12
Wspólna służba
„Jako combo ojciec-syn, czyli diakon-kapłan od czasu do czasu mamy niezwykły przywilej służenia razem przy ołtarzu i cieszymy się, kiedy możemy to robić”. (Mike Stinson)
+

© Photo Courtesy of Michael Stinson