12 / 12
Goszczenie wspólnoty katolickiej
„Byłam dość zaskoczona, że nasz dom stał się katolickim centrum… Dzięki temu, że nasz syn jest księdzem, a także dzięki jego i naszemu zaangażowaniu w sprawy Kościoła, w zeszłym roku gościliśmy wielu katolickich liderów, co zmieniło ten trudny czas w jedno z wielkich błogosławieństw”. (Tanya Stinson)
+

© LIDERO | Shutterstock