2 / 12
Pozyskanie nowej rodziny
„Mąż i ja czujemy się niezwykle pobłogosławieni, że mamy syna, który odpowiedział na powołanie do życia zakonnego i do kapłaństwa. Na początku, kiedy nasz syn wstąpił do kapucynów, obawialiśmy się, że go stracimy, ale zamiast tego kapucyni przyjęli nas jako część swojej rodziny. To tak, jakby nasza rodzina się powiększyła”. (Janet Herlihey)
+

© Photo Courtesy of Janet Herlihey