4 / 12
Poszerzanie wiedzy
„Mogłam prowadzić z bratem ważne rozmowy na temat bogatej historii Kościoła katolickiego i piękna sakramentów”. (Andrea Janczyk Kay)
+

© Photo Courtesy of Andrea Janczyk Kay