6 / 12
Poszerzanie horyzontów myślowych
„Kiedy ludzie dowiadują się, że mój syn jest księdzem, otwiera to drzwi do interesujących i wartościowych dyskusji o Kościele katolickim i wierze katolickiej – zarówno z katolikami, jak i niekatolikami”. (Sheri Kern)
+

© Photo Courtesy of Sheri Kern