9 / 12
Poczucie spełnienia
„To niewyobrażalne błogosławieństwo – widzieć naszego syna tak radosnego w swoim powołaniu do kapłaństwa. To wiele znaczy nie tylko dla nas, jako rodziców, ale także dla jego dalszej rodziny. Jest w stanie przybliżyć nas wszystkich do Boga w tak osobisty sposób”. (Mary Beth Morris)
+

© Photo Courtesy of Mary Beth Morris