2 / 6
Zosia Wandel z ojcem, 1950 r.

© Wystawa "Moja pamiątka" | Muzeum Historii Polski