1 / 12
Mandylion na ścianie skalnej - Monaster Ostrog (dolny)

© Krzysztof Jędrasik