11 / 12
Wnętrze Monasteru Ostrog - Cerkiew Świętego Krzyża z freskami na skalnej ścianie

© Krzysztof Jędrasik