3 / 12
Ozdobne sklepienie Cerkwi Świętej Trójcy - Monaster Ostrog (dolny)

© Krzysztof Jędrasik