6 / 12
Boczna część zabudowań - Monaster Ostrog (górny)

© Krzysztof Jędrasik