1 / 9
Wnętrze Monasteru Ostrog - Cerkiew Świętego Krzyża z freskami na skalnej ścianie

© Krzysztof Jędrasik