2 / 9
Monaster Ostrog - poziom trzeci - freski na skalnej ścianie

© Krzysztof Jędrasik