3 / 9
Monaster Ostrog - fresk ukazujący Chrystusa zstępującego do Otchłani, by wydobyć z grobu Adama i Ewę

© Krzysztof Jędrasik