4 / 9
Monaster Ostrog - fresk obrazujący słynną Ikonę Trójca Święta Andrieja Rublowa

© Krzysztof Jędrasik