5 / 9
Pielgrzymi nocujący na placu przed Monasterem Ostrog

© Krzysztof Jędrasik