6 / 9
Pielgrzymi nocujący pod gołym niebem - Monaster Ostrog

© Krzysztof Jędrasik