7 / 9
Monaster Ostrog nocą - oświetlona fasada głównej cerkwi

© Krzysztof Jędrasik