1 / 10
Była lekarzem
I jedną z pierwszych kobiet z dyplomem medycyny we Włoszech. Specjalizowała się w dziedzinie psychiatrii, ale była biegła również w antropologii i pedagogice specjalnej. Podejmowała naukę w każdej dziedzinie, która pozwalała jej lepiej rozumieć dzieci i im pomagać. Na początku kariery zawodowej pracowała w Klinice Psychiatrycznej Uniwersytetu Rzymskiego, gdzie stworzyła tak dobre warunki nauki dzieciom upośledzonym, że osiągały lepsze wyniki w testach niż ich zdrowi rówieśnicy.
+

© ASSOCIATED PRESS/East News