5 / 10
Walczyła o prawa wyborcze kobiet
Równolegle z rozwojem kariery naukowej, młoda lekarka angażowała się w ruch feministyczny. Widziała potrzebę lepszej edukacji kobiet i ich uniezależnienia finansowego, ale walczyła także o ochronę praw dzieci. Maria publikowała artykuły i wygłaszała wykłady.
+

© EAST NEWS