8 / 10
Pierwszy „Dom Dziecięcy” założyła w bloku komunalnym
Ponadto w sali znajdowała się mała umywalka oraz długie szafki z pomocami edukacyjnymi wymyślonymi przez Marię. Nauczycielki były zobowiązane do tego, aby nie przerywać dziecku zabawy, nie stosować nagród i kar oraz opisywać wszystkie obserwacje. Ten pierwszy „Dom Dziecięcy” stał się kluczowym miejscem, po doświadczeniach z niepełnosprawnymi dziećmi, dzięki któremu Maria, na podstawie obserwacji nauczycielek, znacznie udoskonaliła swoją metodę pracy z dziećmi.
+

© ASSOCIATED PRESS/East News