2 / 7
Edmund Wojtyła i Jadwiga Urban na wycieczce w górach

© fot. archiwum Barbary Kłosińskiej-Gębarzewski i rodziny Kłosińskich / Wydawnictwo WAM