3 / 7
Edmund Wojtyła z Jadwigą Urban, jej siostrą Janiną Urban i bratem Władysławem Urbanem

© fot. archiwum Barbary Kłosińskiej-Gębarzewski i rodziny Kłosińskich / Wydawnictwo WAM