6 / 7
Jadwiga Urban wśród słoneczników

© fot. archiwum Barbary Kłosińskiej-Gębarzewski i rodziny Kłosińskich / Wydawnictwo WAM