2 / 7
Oto, czym jest dla mnie wiara: to poddanie się woli Boga, ponieważ On nigdy nie życzy nam źle. On jest dobry i zawsze zachowuje dla nas to, co najlepsze.
+

© Jantanee Runpranomkorn | Shutterstock