5 / 7
Bez Boga nie możemy uważać się nawet za pył – znaczymy mniej niż kurz na starych meblach na strychu.
+

© Aziz Acharki/Unsplash | CC0