7 / 7
Często trudno mi jest zaakceptować wolę Boga, ponieważ wciąż obawiam się, że Jego wola nie jest taka sama, jak moja. Ale Pan chce dla mnie tylko tego, co najlepsze. Niestety, czasami o tym zapominam. Tylko dzięki modlitwie udaje mi się wciąż na nowo całkowicie oddawać się Panu.
+

© Halfpoint | Shutterstock