2 / 10
Niedaleko na wschód od Rygi leży Salaspils (dawn. Kirchholm), gdzie można znaleźć piękny narodowy ogród botaniczny, a niedaleko brzegów Dźwiny dwa nieduże pomniki związane ze słynną wiktorią wojsk Rzeczpospolitej pod dowództwem hetmana Jana Karola Chodkiewicza nad Szwedami w 1605 r. Nieco dalej, w Ikšķile, na wysepce na środku Dźwiny, znajdziemy ruiny pierwszego kościoła i pierwszego murowanego budynku na tych ziemiach, wybudowanego w 1185 r. przez św. Meinarda, apostoła i pierwszego biskupa ziem przyszłej Łotwy (którego kanonizację przez potwierdzenie średniowiecznego kultu ogłosił w 1993 r. podczas wizyty w tym kraju św. Jan Paweł II).
+

© Zelma Brezinska | Shutterstock