6 / 10
Łatgalia (łot. Latgale; dawne tzw. Inflanty Polskie) to region rolniczy, o pięknej przyrodzie, pewnej odrębności językowej (choć łatgalski to raczej dialekt łotewskiego niż odrębny język) i o największych historycznych związkach z Polską i Rosją. Dlatego też silniejsze są wpływy katolickie i prawosławne, podczas gdy reszta kraju jest silniej protestancka (głównie luterańska). Przejawem tego są m.in. małe sanktuaria maryjne w miejscowościach Pasiene, Sarkany i Izvalta, czy najstarszy kościół drewniany na Łotwie – w Indrycy.
+

© ingridagrants | Shutterstock