8 / 10
W Semigalii (łot. Zemgale), na południe od Rygi, blisko granicy z Litwą, warto odwiedzić rokokowy pałac w Rundāle, jeden z bardziej efektownych budynków kraju. Natomiast w Skaistkalne (dosł. łot. „piękna góra”) odnajdziemy piękny późnobarokowy kościół pw. Wniebowzięcia NMP, w którym od wieków czczono cudowny obraz MB Patronki Rodzin, na którym Maryja przedstawiona jest w scenie Zwiastowania.
+

© S-F | Shutterstock