3 / 9
Kalwaria Zebrzydowska
Szczególną formą miejsc pobożności pasyjnej są pochodzące z tradycji franciszkańskiej kalwarie – odtwarzające Drogę Krzyżową Jezusa w Jerozolimie, najczęściej od domu Piłata na Golgotę. Najbardziej znaną w Polsce jest Kalwaria Zebrzydowska – sanktuarium pasyjno-maryjne, z dróżkami Jezusa i Maryi i obrazem Matki Boskiej Kalwaryjskiej.
+

© MAREK LASYK/REPORTER