4 / 9
Inne kalwarie
Pośród polskich kalwarii warto wymienić: Pacławską, Pakoską na Kujawach czy Wejherowską. Są też kalwarie na Górze św. Anny i w „śląskim Jeruzalem” – Wambierzycach (ok. stu kaplic!). Była na Mazowszu dawniej słynna Góra Kalwaria (zwana długo Nową Jerozolimą). Była dawniej również okazała, licząca 28 stacji, Droga Kalwaryjska w Warszawie. Powstała w latach 1722-32 z polecenia króla Augusta II Mocnego poza ówczesnymi granicami miasta na drodze do Zamku Ujazdowskiego (dziś Aleje Ujazdowskie), jednak pod koniec XVIII w. podupadła. Dziś pozostał po niej jej dawny początek – plac Trzech Krzyży.
+

© MONKPRESS/East News