5 / 9
Archikatedra św. Jana, Warszawa
Skoro mowa o krzyżach stolicy, to w archikatedrze św. Jana przez stulecia doznaje czci późnośredniowieczna figura Chrystusa ukrzyżowanego. Mimo zniszczenia katedry przez Niemców w czasie Powstania Warszawskiego cudowny Chrystus został uratowany dzięki odwadze ks. Wacława Karłowicza i dwóch sanitariuszek.
+

© Marek BAZAK/East News