6 / 9
Krzyże w Warszawie
Jest bazylika św. Krzyża ze słynną figurą Chrystusa – to o niej we wspomnianej we wstępie homilii św. Jan Paweł II mówił: „Nie można zrozumieć tego miasta, Warszawy (...), która w 1944 roku (...) legła pod własnymi gruzami, jeśli się nie pamięta, że pod tymi samymi gruzami legł również Chrystus-Zbawiciel ze swoim krzyżem”. To przy tej świątyni powstało polskie nabożeństwo pasyjne Gorzkie żale”. Jest krzyż papieski na placu Piłsudskiego (dawniej: Zwycięstwa). Jest wreszcie skromny krzyż na licznie odwiedzanym grobie bł. Jerzego Popiełuszki, kapelana ludzi pracy, męczennika za wiarę, prawdę i wolność.
+

© STEFAN MASZEWSKI/REPORTER