7 / 9
Krzyże ofiar komunizmu, Gdańsk i Poznań
Najbardziej znane polskie krzyże, związane z ofiarami komunizmu, stoją jednak w Gdańsku. To trzy krzyże pomnika Poległych Stoczniowców 1970 na placu Solidarności, w pobliżu bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej i miejsca, gdzie padły pierwsze ofiary Grudnia 1970. Choć to pomnik, to przez swą formę i niesioną treść od momentu odsłonięcia w grudniu 1980 r. wielokrotnie był miejscem i niemym świadkiem modlitwy gdańskich stoczniowców i gości, w tym m.in. w 1987 r. papieża Polaka. Inne ważne dwa krzyże tworzą poznański pomnik Ofiar Czerwca 1956.
+

© WOJCIECH STROZYK/REPORTER