9 / 9
Góra Krzyży na Litwie
Szczególnie ważne wzniesienie, na którym Polacy stawiali krzyże, leży dziś poza granicami kraju. To Góra Krzyży na Litwie, niedaleko miasta Szawle. Niewielkie wzgórze od 1430 r. gościło kapliczkę i sporych rozmiarów krzyż, upamiętniające chrzest Żmudzi. Od powstania styczniowego trwa tradycja pielgrzymowania do tego miejsca i pozostawiania przy krzyżu Chrystusa własnych krzyży – większych, mniejszych, i całkiem małych. Mimo prób walki z tą tradycją zarówno przez władze carskie, jak i sowieckie, usunięte krzyże powracały. Dziś ich liczbę szacuje się na ponad 100 tys. Miejsce to Kościołowi powszechnemu i światu pokazał św. Jan Paweł II podczas historycznej wizyty w krajach bałtyckich we wrześniu 1993 r. Odprawił tam mszę świętą i m.in. dziękował Litwinom i Polakom za przyniesienie tam również jego krzyża, po zamachu w maju 1981 r.
+

© Zenon Zyburtowicz/East News