1 / 9
Święty Krzyż
Przez wieki najważniejszym polskim sanktuarium był Święty Krzyż – ufundowany zapewne przez Bolesława Krzywoustego klasztor benedyktynów, któremu Władysław Łokietek ok. 1307 r. przekazał relikwie Krzyża Chrystusowego, przechowywane dotąd w Krakowie. Wśród świętokrzyskich pielgrzymów była m.in. większość polskich monarchów, a szczególnie miejsce to miał ukochać Władysław Jagiełło i przybywać tam pieszo przed podjęciem każdej ważniejszej decyzji.
+

© GERARD/REPORTER