8 / 10
„Piotr Apostoł. Odkupienie”, reż. Leif Bristow
Po wielkim pożarze Rzymu prześladowania chrześcijan nie ustają, a coraz więcej wyznawców Chrystusa musi zapłacić za swoją wiarę najwyższą cenę. Jest wśród nich Piotr, który zmaga się z wyrzutami sumienia po tym, jak trzykrotnie zaparł się Jezusa. Świadom, że w więzieniu spędza ostatnie godziny życia, jest już gotowy, by ponieść ofiarę.
+