1 / 8
Najwcześniejsze ilustracje dotyczące Zesłania Ducha Świętego starają się odtworzyć atmosferę z Wieczernika opisaną w Dziejach Apostolskich. W ilustrowanym syryjskim kodeksie Ewangelie Rabbuli z końca VI w. widzimy w centralnym miejscu Matkę Bożą w otoczeniu apostołów. Nad ich głowami znajduje się Duch Święty w postaci gołębicy, który jednocześnie tchnie powietrze i ogniste języki nad głowy zgromadzonych, napełniając ich mądrością – jednym z 7 swoich darów.
+

© Wikipedia | Domena publiczna