5 / 8
Rzadkie przedstawienie Ducha Świętego przy okazji Narodzenia Pańskiego znalazło się w obrazie Filippo Lippiego, włoskiego karmelity z XVI w. Zakonnik zatytułował swoje dzieło „Mistyczne Narodzenie lub adoracja w lesie”. Matka Boża klęczy nad Dzieciątkiem Jezus, którego złotymi promieniami ogarnia Duch Święty schodzący od przedstawionego w postaci ludzkiej Boga Ojca.
+

© Wikipedia | Domena publiczna