6 / 8
W dynamiczny sposób przedstawił Ducha Świętego Rubens w obrazie Zwiastowania. Na płótnie wszyscy wydają się wznosić lub płynąć w powietrzu: Archanioł Gabriel, aniołowie oraz Duch Święty, który w locie gołębicy tchnie na poruszoną Matkę Bożą snopem niebiańskiego światła.
+

© Wikipedia | Domena publiczna