7 / 8
Interesującym elementem są widoczne w niektórych świątyniach gotyckich witrażowe rozety, które wydają się obrazować wspomnianą wyżej naukę ojców Kościoła o tańcu miłości Świętej Trójcy.
+

© Perhelion/Wikipedia | CC BY-SA 3.0