8 / 8
Najbardziej nietypowym, przyjmującym formę ludzką przedstawieniem Ducha Świętego jest ikona Świętej Trójcy Andrieja Rublowa. Cechą charakterystyczną ikon jest podpisanie występujących na nich świętych postaci. W tym przypadku Rublow zrezygnował z tego zabiegu. Duch Święty znajduje się na niej po prawej stronie (z perspektywy patrzącego). Symbolizuje go znajdująca się za nim skała, z której w Starym Testamencie wypłynęła woda, symbol życia, które daje Kościołowi Trzecia Osoba Boska.
+

© Wikipedia | Domena publiczna